O ASCO

 

Początki Grupy ASCO, w rzeczywistości można by powiedzieć, sięgają roku 1964.
Jej założyciel rozpoczął swojego czasu edukację jako kreślarz oraz praktykę budowlaną jako cieśla i murarz dzięki czemu zdobył swoje pierwsze doświadczenia w branży budowlanej.

Po solidnej edukacji w Niemczech, drogą tak zwanej "edukacji drugiej szansy" - poprzez Wyższą Uczelnię dla Inżynierów Budwnictwa w Mainz, następnie studia architektury na Uniwersytecie w Stuttgarcie " obejmujące szeroki zakres priorytetów w różnych obszarach takich jak:

rozwój miast, budowa dużych obiektów handlowych, wieżowców, biurowców, budynków mieszkalnych, szpitali, obiektów przemysłowych, oraz budowa tzw infrastruktury uzupełniającej  (budynków usługowych, hoteli, szkół, przedszkoli, itp).

Niektórzy pracownicy i inżynierowie ASCO swoje późniejsze doświadczenia zbierali jako kluczowi współpracownicy lub osoby wykonujące wolny zawód w renomowanych firmach architektoniczno-projektowych i budowlano-inżynierskich takich jak:

 • Schmidt & Heene, Ludwigshafen/Rhein
 • Planungsbüro Alexander Edelmann, Frankfurt
 • Infra Gesellschaft für Umweltplanung mbH

W tym zawodowym rozwoju w Niemczech uczestniczyło wiele bardzo uzdolnionych i utalentowanych osób. Rozpoczynali jako studenci, później młodzi inżynierowie a w kolejnych latach stawali się ekspertami w różnych dziedzinach budownictwa i inżynierii.

W późniejszym czasie, niektóre te kluczowe osoby łączyły się w grupy tworzące konsorcja budowlane a następnie firmy projektowe pracujące jako wyspecjalizowane zespoły nad różnymi projektami budowlanymi.

Liczba zrealizowanych projektów w ciągu wielu lat przyniosła kolejne, jeszcze większe doświadczenia. Dzięki temu w 2003 roku została założona Grupa Firm pod nazwą ASCO, która objęła kilka specjalizacji budowlanych.

Akcjonariusze i pracownicy ASCO oraz związane z ASCO w różnych krajach firmy projektowe były w stanie w pełni wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w niemal wszystkich zakresach branży budowlanej (w rozwoju projektów, planowaniu, zarządzaniu projektami, itp).
Planowano, wdrażano i realizowano projekty w Niemczech,  Polsce,  Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Początkowo, w kontekście usług a następnie w większości jako rozwój własnych projektów.
 


 
Dynamiczny rozwój Polski po roku 1989 oraz dobre perspektywy gospodarcze związane z wstąpieniem Polski do UE były główną podstawą do utworzenia w 2003 roku ASCO w Warszawie i przeniesienia aktywności budowlanych do Europy Wschodniej pod nazwą ASCO Invest Sp. z o.o., która z kolei, w późniejszym czasie utworzyła kilka spółek córek (najczęściej spółek celowych) działających w różnych branżach budowlanych. Do nich należą: ASCO International”, „ASCO Development” i inne, które formalno prawnie nie są powiązane z ASCO  ale w Międzynarodowej Grupie Firm współpracują ze sobą.

Jak wspomniano powyżej, współpraca ta dzieli się na następujące projekty budowane:
projekty mieszkaniowe, projekty komercyjne różnego rodzaju, biurowce, centra handlowe, turystyczne, hotele, szpitale, budynki przemysłowe, hale produkcyjne i powierzchnie magazynowe, instalacje do produkcji energii odnawialnej, Bio-rafinerie.

Założyciele i współpracownicy Grupy Firm ASCO i z ASCO powiązanych Firm w różnych krajach, przynieśli z sobą bogate praktyczne doświadczenia w różnych branżach budowlanych przez co bardzo podnieśli jakość działalności developerskiej całej Grupy. Te umiejętności umożliwiły  Grupie działalność prawie we wszystkich dziedzinach budownictwa i projektach deweloperskich.
 


 
Poszczególne zespoły ASCO i powiązane z ASCO Spółki składają się z architektów, inżynierów, ekonomistów, ekspertów finansowych i kierowników projektów (Project Manager), a także ekologów, - większość z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach: zarówno publicznych, jak i sektora prywatnego. Zajmują się oni kompleksowym przygotowaniem projektów, koordynacją i realizacją wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem pełnego procesu dewelopersko-budowlanego jak także działalnościach związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Spektrum działań ASCO – Group:

 • Pozyskiwanie terenów z całościową oceną oraz analizą możliwości inwestycyjnych
 • Budowanie modeli symulacyjnych projektów inwestycyjnych 
 • Prognozowanie rozwiązań deweloperskich terenów z koncepcjami funkcjonalnymi, w tym architektoniczno-urbanistycznymi rozwiązaniami i ich prawidłowością
 • Przygotowanie materiałów wyjściowych poprzedzających projektowanie
 • Analizowanie i opiniowanie decyzji lokalizacyjnych w tym planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Opracowywanie uwag i sugestii możliwych rozwiązań 
 • Przygotowanie i obsługa formalno-prawna inwestycji we wszystkich fazach realizacji aż do oddania projektu pod klucz i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Projektowanie architektoniczno-budowlane obiektów kubaturowych, wnętrz oraz małej architektury we wszystkich fazach dokumentacji
 • Grafika i wizualizacje projektowe w 3D, opracowanie graficzne i dokumentacji projektowych, budowa makiet
 • Koordynowanie projektów wykonawczych,  dokumentacji branżowych oraz wszelkie uzgodnienia
 • Nadzór autorski, nadzór budowlany i inwestycyjny w trakcie realizacji
 • Opracowanie dokumentacji po wykonawczej
 • Procedury przekazania do użytkowania i wszelkie formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie