INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA

 

5

 

Oczyszczalnie ścieków, spalarnie, sieci wodne i kanalizacyjne, składowiska odpadów

Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska – projektowania, wykonania i montażu instalacji, zarówno dla klientów przemysłowych jak i sektora energetyki komunalnej. 

Firma zaangażowana jest w liczne projekty związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, budową zakładów utylizacji odpadów komunalnych, projektowaniem i wykonaniem instalacji do termicznej obróbki osadów, a także budowę miejskiej sieci

 

9