BUDOWNICTWO DROGOWE

 

Drogi krajowe, drogi regionalne, miejskie infrastruktura drogowa

Spółka od lat wyznacza trendy rozwoju polskiego budownictwa inżynierskiego i myśli technicznej stosując najnowocześniejsze technologie i pionierskie rozwiązania.

Mamy wiele zrealizowanych inwestycji: mostów i wiaduktów drogowych, budów oraz modernizacji odcinków dróg i ulic.