ASCO-GROUP

5

 

 

Historia

 

Założyciele grupy firm ASCO pochodzą z Niemiec. Niektórzy z nich rozpoczęli swoją działalność w branży budowlanej w 1964 roku. Do 1980 roku działalność dewelopersko-budowlana była prowadzona głównie na terenie Niemiec.
W roku 1981 powstała pierwsza filia w Polsce. Od 1990 roku były tworzone kolejne Spółki Celowe w różnych krajach, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na początku, powstałe Spółki  przejmowały do realizacji najczęściej jeden stosunkowo duży, kopleksowy projekt budowlany, który był realizowany „pod klucz”.

Takie kompleksowe budowy wymagały wieloletniego zaangażowania i przynosiły bądź przynoszą w dalszym ciągu kolejne projekty do opracowania i realizacji dla całej Grupy.


Firma ASCO Invest Sp. z o.o. została założona w 2003 roku w Polsce. Bazuje ona jak także jej firmy córki oraz firmy partnerskie na długoletnim doświadczeniu zawodowym i biznesowym swoich założycieli i współpracowników, którzy wywodzą się z wcześniejszych firm celowych tej Grupy.

Współpracujący inżynierowie, architektci, ekonomiści, którzy są podzieleni na wiele krajów, posiadają dużą wiedzę (Know How) i doświadczenie. Są w stanie sprostać największym wyzwaniom w zakresie kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych branży budowlanej.

Spółki powiązane z ASCO przejmowały w przeszłości kopleksową obsługę projektów inwestycyjnych. Dopiero z czasem przeszły na rozwój własnych projektów, we własnym imieniu i na własny rachunek, co w uproszczeniu nazywamy PROJECT DEVELOPMENT.

Budowane były i są wszelkiego rodzaju projekty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty biurowe, powierzchnie przemysłowe, hale produkcyjne i magazynowe, komercyjne powierzchnie użytkowe, jak: sklepy, centra handlowe, szpitale, budynki usługowe i inne, jak także kompleksowe centra branży turystycznej.

W ramach wyżej opisanej działalności oferujemy pełen pakiet usług konsultingowych i doradczych na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  Ponadto, oferujemy kompleksowe usługi związane z oceną rentowności opracowywanych projektów  wraz z planowaniem, projektowaniem i ich późniejszym zarządzaniem.

W przeszłości, priorytetem dla nas było świadczenie usług o najwyższej jakości zgodnie z potrzebami zdefiniowanymi przez Inwestora na początku współpracy. Po wielu latach praktyki i osiągniętych doświadczeniach przeszliśmy głównie na realizacje własnych projektów inwestycyjnych.

Uważamy, że jedynie jasno sprecyzowany podział zadań oraz odpowiedzialność stanowi podstawę do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Od początku istnienia ASCO Invest i dalszych spółek w Grupie ASCO skupiamy się na niżej wymienionych działalnościach:

  1. Kompleksowa działalność deweloperska, budownictwo mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe
  2. Ocena rentowności i potrzeb, a także obliczenia, analizy obszarów w tym działania w zakresie planowania i opracowanie kompleksowych rozwiązań architektonicznych,
    jako ciąg dalszy do powyższego punktu
  3. Zarządzanie w procesie realizacji „Projekt Managment”

Kompleksowy nadzór nad realizacją robót przed i w trakcie budowy wraz z przygotowaniem ich finansowania aż do zakończenia „pod klucz” i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą sprzedaż lub wynajem.